Khô âm đạo

Khô âm đạo, nguyên nhân

Khô âm đạo có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp: cách cải thiện tình trạng Khô âm đạo Để cải thiện tình trạng khô âm đạo, có thể áp dụng những biện pháp sau: Khô âm đạo có quan hệ được không Khô âm…

Xem thêm