Tin tức

Sex là gì? Oral sex, anal sex, vaginal sex là gì?

Sex là gì? Sex hay quan hệ tình dục có rất nhiều người có khái niệm khác nhau và không có một quy chuẩn nào là duy nhất. Nếu hiể đơn giản là dương vật của người nam thâm nhập vào âm đạo của người nữ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều định nghĩa khác nhau về sex mà bạn cũng nên tham khảo như: Vaginal sex: Vaginal sex: là Thực hiện quan hệ tình dục bởi 2 bộ phận sinh dục Oral sex: Hình thức quan hệ tình dục…

Read More