Tin tức

QUAN HỆ TÌNH DỤC LÀ GÌ? CÁCH THỨC VÀ TẦN SUẤT SEX THEO TỪNG LỨA TUỔI

Quan hệ tình dục là hành vi tình dục giữa hai người hoặc nhiều người, bao gồm việc tiếp xúc với bộ phận sinh dục, hoặc bất kỳ hành động nào dẫn đến sự kích thích tình dục. Quan hệ tình dục thường xảy ra giữa hai người có quan hệ tình cảm hoặc giữa những người muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Việc có quan hệ tình dục phải được thực hiện với sự đồng ý và tôn trọng của cả hai bên. tần suất Quan…

Read More